Er zijn kasten vol geschreven met boeken op het gebied van verandermanagement, vaak met het zelfde patroon: maak eerst een SWOT analyse, maak daarna een strategisch plan, ga vervolgens de structuur aanpassen en ga daarna de organisatie en de mensen veranderen. Maar bestaande managementliteratuur stelt bijna nooit ‘het bedrijf’ of 'de markt' als organisatievorm ter discussie. Ik doe dat expliciet wel. Ik wil bestaande bedrijven en markten helemaal niet veranderen, omdat dat meestal toch gedoemd is te mislukken of alleen maar uitstel van executie is.

Ik bouw liever een nieuw huis op basis van nieuwe fundamentals en daarna ‘nodigen’ we bestaande processen uit, om in het nieuwe huis te komen ‘wonen’. Als organisatieontwerper en adviseur bouw ik samenwerkingsverbanden, nieuwe werkorganisaties, communities, supra shared service centers en gedeelde informatie- en transactienetwerken op, vanuit de kleinste bouwstenen: mens en middel. Veranderen is aanpassen van wat al bestaat, vernieuwen is bouwen wat nog niet bestaat. Ik ben geen verandermanager, maar een vernieuwer, een ontwerper. Veranderen is moeilijk, vernieuwen is leuk. In een nieuw huis gaan wonen waar alles het goed doet, alles schoon is en voldoet aan de laatste wensen en eisen is leuk.

Meestal bestaan adviesprojecten uit de volgende fasering:
 1. Awareness: van probleem/perspectief naar nieuw denken en doen. Concretisering van idee (budget: 2-5K).
 2. Haalbaarheid en validatie (feasibility): passen bijvoorbeeld Blockchain Organiseren en de organiseren/het domein bij elkaar? (budget 10-20K).
 3. Open innovatie en Minimum Viable Product (MVP): samen innoveren met stakeholders (budget 50-100K).
 4. Ontwikkeling (development): bijvoorbeeld software ontwikkelen (100-500K).
 5. Implementatie: toepassen van projectresultaat in praktijk.
 6. Exploitatie: samen je domein slimmer organiseren via een gedeeld transactienetwerk (community).
Bij mijn advieswerk maak ik onder andere gebruik van Hybride en Blockchain Organiseren en van het Weconomics organisatiemodel en het Weconomics programma. Dit programma bestaat uit een aantal instrumenten, die ingezet kunnen worden om productiviteit, flexibiliteit en innoverend vermogen te verbeteren:
 1. Startinstrumenten: voor een eerste kennismaking met het nieuwe organisatiemodel
 2. Analyse- en meetinstrumenten: voor een analyse en inschatting van kansen
 3. Communicatie-instrumenten: om mensen te vinden en verbinden
 4. Leerinstrumenten: om kennis te delen en vaardigheden te ontwikkelen
 5. Begeleidingsinstrument: voor specifieke situaties, nazorg en aanpassing
De belangrijkste drijfveer voor onze welvaart is steeds het verbeteren van onze productiviteit geweest. Maar ICT, social media, het nieuwe werken en allerlei HR- en managementconcepten hebben informatiewerkers nauwelijks productiever gemaakt. Waarom niet? Eenvoudig omdat we het verwerken van informatie binnen muren van bedrijven en instellingen organiseren. Het is beter om dit werk te organiseren met een personal Data Service, blockchain, samenwerkingsverbanden, professionele communities en gedeelde informatie- en transactienetwerken. Een landbouwer wordt ook niet productiever in een fabriek, evenals een fabrieksarbeider die niet productiever wordt op een boerderij! Werk en werkorganisatie moeten bij elkaar passen en doen dat al lang niet meer. 

Met mijn advieswerk draag ik bij aan het verbeteren van de productiviteit van informatiewerkers en het organiseren van een betaalbare en duurzame welvaart door de surplustijd slim te gebruiken.

The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new (Socrates.)