Dit boek heeft als titel: ‘Weconomics in Praktijk: praktische adviezen voor het opzetten van communities’. Dit is een praktijkboek voor professionals die zich bezig houden met het ontwerpen, ontwikkelen en exploiteren van communities.

In dit boek wordt het Weconomics ‘organogram’ toegelicht. Het Weconomics organogram is geen gebruikelijke ‘hark’, maar een netwerk, een verzameling organisaties met verbindingen, eigen rollen, rechten en ranges. In het organogram komt onder andere een van de uitgangspunten van Weconomics tot uitdrukking: Weconomics is samenwerken in overeenkomsten en concurreren in verschillen. Processen, waarin marktpartijen overeenkomen en die beter gezamenlijk uitgevoerd kunnen worden, worden uitgevoerd door commonalities. Processen waarin partijen beter kunnen concurreren, worden binnen communities georganiseerd. Communities worden onderverdeeld in vragers en aanbieders van toegevoegde waarde.

In dit boek worden de organisatorische (organogram) en technische (infrastructuur) relaties tussen organisaties beschreven. De infrastructuur bestaat vooral uit een bouwtekening en een bestek. Een bestek is een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden. De bouwtekening bevat onder een datamodel voor het onderhouden van inlog- contact- en productgegevens en een beschrijving voor het uitvoeren van transacties. Met behulp van de bouwtekening en het bestek, kunnen netwerkleveranciers software bouwen. Aan de Weconomics infrastructuur worden bijvoorbeeld portalen gekoppeld voor het zoeken en boeken van producten. De infrastructuur kent voor alle domeinen hetzelfde datamodel, zodat gebruikers maar één keer hoeven in te loggen, aanbieders maar op één plaatst gegevens hoeven bij te houden en afnemers met een eigen portaal kunnen werken. Een domein is een afgebakend systeem van vragers en aanbieders van toegevoegde waarde: bijvoorbeeld de Nederlandse markt voor vergunningaanvragen. Er zijn verschillende typen domeinen: subjectdomeinen, functiedomeinen, sectordomeinen, organisatiedomeinen en regiodomeinen. Een domein is een taalkundige omschrijving van doel en doelgroep. Een domein in de praktijk wordt meestal een community genoemd. Een domein heeft een domeinleider, is aangesloten bij een beheerorgaan en maakt gebruik van commonalities.

In dit boek wordt ook een relatie gelegd tussen Weconomics en bestaande concepten zoals social media, cloud computing en het nieuwe werken. Daarnaast komt ook het Weconomics programma uitgebreid aan de orde. Het Weconomics programma is een set instrumenten, die, ingezet te kunnen worden om bijvoorbeeld een nieuwe community op te zetten of processen van A naar B te transformeren. Bij elke fase worden nieuwe doelen gesteld. Pas als deze gehaald worden, wordt de volgende fase gestart. Ten slotte besteed het boek ook aandacht aan de transitie van klassiek organiseren naar opnieuw organiseren. De transitie van instituut organiseren naar community organiseren, van werk organiseren binnen belemmerende muren van bedrijf, naar werk organiseren in open en gedeeld netwerk. Hiervoor is ingrijpen nodig op de structuur en cultuur van bestaande organisaties. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in vier belangrijke functies die een werkorganisatie heeft: zijnfunctie, zelfdoefunctie, uitbesteedfunctie en samenwerkfunctie.

In dit boek worden vooral een aantal ‘hoe’-vragen beantwoord. Voorbeelden zijn:
  1. Hoe werkt dit nieuwe systeem?
  2. Hoe zorgen we ervoor dat de productiviteit stijgt?
  3. Hoe worden we flexibeler?
  4. Hoe worden we innovatiever?
  5. Hoe worden systemen minder complex?
  6. Hoe verlagen we de productie van consumptie?
  7. Hoe worden we minder afhankelijk van geld en groei?
  8. Hoe werkt het Weconomics model, de infrastructuur en het programma?

Werktitel: Weconomics in Praktijk
Subtitel:
Praktische adviezen voor het opzetten van communities
Uitgever: nog niet bekend
Druk: 1e druk
ISBN: nog niet bekend
Verschijnt: begin 2013 (digitaal)
Aantal pagina’s: 450-500
Prijs: nog niet bekend
Inhoudsopgave: klik hier 
Stuk lezen: klik hier
Reacties: nog geen
Bestellen
: nog niet mogelijk
Syllabus: beschikbaar, meer informatie