Mijn eerste, en tevens laatste sollicitatiegesprek, dat ik als werknemer ooit gevoerd hebt, was bij een hogeschool. Ik werd gelukkig direct aangenomen en kon aan de slag als docent. De liefde voor dit vak heeft me nooit los gelaten en de laatste jaren ben ik weer steeds meer betrokken geraakt bij het onderwijs.

Onderwijs is voor mij persoonlijk een belangrijk domein. Het opnieuw organiseren van ons werk en onze welvaart, begint met het opnieuw organiseren van leren: waarom leren we, wat leren we en hoe leren we? Dit begint met het basisonderwijs en de manier waarop we kinderen leren te ontdekken in welke wereld ze willen leven. Wanneer kinderen klein zijn, leren we ze bijvoorbeeld: samen spelen, samen delen. Zodra ze echter het hoger onderwijs hebben verlaten, hebben we ze geleerd: eten of gegeten worden. Hoe kan dat en waarom doen we dat?Volgen de Britse onderwijsdeskundige Ken Robinson is het belangrijk dat we ons onderwijssysteem aanpassen van een industriemodel naar een landbouwmodel. Nu leren we onze kinderen vooral rekenen, logica en lineair denken. We leiden mensen op voor een mechanische structuur, zodat ze voorspelbaar worden en passen in een geïndustrialiseerde wereld, waarin het gedrag van de wispelturige mens zoveel mogelijk wordt uitgeschakeld. Leraren zouden, in plaats van ‘fabrieksdirecteur’, meer ‘landbouwer’ moeten worden. Een landbouwer die de juiste omstandigheden creëert voor kinderen om hun talenten te ontdekken en te laten groeien. We moeten geen feiten ‘in kinderen’ stoppen, we moeten er talenten uithalen.

De Amerikaanse uitvinder Jacque Fresco zei ooit: ‘We are not taught to be thinkers but reflectors of our culture. Let’s teach our children to be thinkers’. Ik wil vooral jonge mensen inspireren werk en welvaart opnieuw en duurzaam te organiseren.

Ik ben beschikbaar om mee te denken over het ontwikkelen van nieuwe programma's die gebaseerd zijn op de theorie van hybride organiseren, op Weconomics en de organisatie van een duurzame welvaart. Ook ben ik beschikbaar voor (gast)colleges en capita selecta programma's. Voorbeelden van studierichtingen hiervoor zijn:
  • Bedrijfskunde, bestuurskunde en politicologie
  • Economie
  • Communicatie en marketing
  • Informatica
  • Logistiek
  • Sociologie en psychologie
  • Organisatiekunde
  • Human resources management