Onderzoeker
Een deel van mijn tijd besteed ik aan het doen van onderzoek. De veranderingen waar we voor staan zijn zo fundamenteel dat het goed is om deel van het onderzoek dat bijvoorbeeld nodig is voor het ontwikkelingen van nieuwe organisatievormen via een wetenschappelijk verantwoorde weg te doen.

Nen voorbeeld van een onderzoek is een promotieonderzoek naar Hybride Organiseren:

Hoofdvraag
Welke organisatiefactoren spelen een rol bij managementbeslissingen die betrekking hebben op het organiseren van taken binnen het Kennis Intensieve Organisatiedomein (KIO), waarbij in samenhang, werknemers en derden, ingezet worden en in hoeverre kunnen bestaande organisatietheorieën helpen bij dit organisatievraagstuk?

Deelvragen
1. Wat zijn specifieke kenmerken van kennisintensieve organisaties met betrekking tot:
  • managementbeslissingen en hoe deze tot stand komen?
  • gebruikte vormen voor de organisatie van werk van werknemers (zelf doen)?
  • gebruikte vormen voor de organisatie van werk van derden (uitbesteden)?
  • samenwerkingsverbanden die gebruikt worden voor de organisatie van taken waarbij in samenhang werknemers en derden worden ingezet?
  • de gekozen organisatievormen wanneer in samenhang werknemers en derden ingezet worden?
  • gebruikte gekozen organisatiemodellen en -theorieën wanneer in samenhang werknemers en derden ingezet worden
2. Welke verschillende taken, die in samenhang door werknemers en derden worden uitgevoerd, moeten worden georganiseerd?

3. Welke factoren, spelen een rol bij managementbeslissingen binnen het KIO domein, met betrekking tot organisatie van taken, waarbij in samenhang, werknemers en derden ingezet worden en hoe kunnen deze factoren eventueel geordend worden in een model.

4. Vanuit welke context of perspectief (problemen, uitdagingen, kansen, ontwikkelingen en bestaande samenwerkingsverbanden) worden keuzes gemaakt?

5. In hoeverre, en op welke manier, worden managementbeslissingen beïnvloed door bestaande eigen organisatiemensen en -middelen enerzijds en bestaande samenwerkingsverbanden anderzijds?

6. Hoe zijn eventuele grote verschillen tussen managementbeslissingen en overwegingen te verklaren?

7. In hoeverre kunnen bestaande organisatietheorieën managers helpen bij de organisatie van taken waarbij in samenhang werknemers en derden worden ingezet?