Regelmatig geef ik college, lezingen, trainingen, roundtables, workshop, onderwijs en masterclasses op het gebied van hybride en duurzaam organiseren. Dit kan openbaar of besloten zijn, voor grote groepen of kleine groepen, lang of kort: van 10 minuten tot meerdere dagen. Ik ben breed geschoold, geïnteresseerd en georiënteerd.

Voorbeelden van vragen zijn:
 • Waarom werken we eigenlijk?
 • Welke werk doen we in de 21e eeuw?
 • Hoe organiseren we dat?
 • Wat is de rol van de doelgroep daarin?
Voorbeelden van algemene thema's zijn:
 • Blockchain organiseren
 • Hybride organiseren
 • Organisatiekunde
 • Transitiemanagement
 • Productiviteitsverbetering
 • Open innovatie
 • Pionierschap
 • Organisatie design
Voorbeelden van specifieke thema's zijn:
 • Betaalbare en duurzame welvaart
 • Evolutie en geschiedenis van organisaties
 • Organisatietheorie
 • Gedeelde (informatie)netwerken
 • Algemene datanutsvoorziening
 • Supra shared service center
 • Circulaire economie
 • Weconomics
 • Community economy
 • Human Capitalism
 • Crowdsourcing en crowdfunding
 • Human Resources Logistics
 • Digital Production & Logistics
 • Social media en nieuw organiseren
 • Wetenschap en valorisatie

Voorbeelden van categorieën zijn:
 • Bestuur, Beleid en Politiek
 • Economie & Financiën
 • Futurologen & Trendwatchers
 • ICT & Nieuwe media
 • Innovatie & creativiteit
 • Leiderschap & Strategie
 • Management
 • Mens & Samenleving
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Ondernemerschap
Voorbeelden doelgroep (professionals) zijn:
 • Organisatieadviseurs
 • HR managers en professionals
 • Samenwerkspecialisten
 • Community builders
 • Business developers
 • Verandermanagers
 • Bestuurders
 • Managers
 • ICT-architecten
 • Organisatiesociologen en psychologen

Voorbeelden doelgroep (domeinen) zijn:

 • HRM
 • Kennis Intensieve Organisaties (KIO)
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs
 • Overheid
 • Regionale domeinen