Eindhoven 21-10-2014

Persbericht
Eerste QuoteCollege in Nederland: waar is de wijsheid die we verloren zijn in big data?

Philips topman Frans van Houten ziet het bijdrukken van geld door de ECB, als oplossing voor de tegenvallende vraag naar Philips producten (RTLZ 20-10-2014). Beleidsmakers, economen en politici willen ons doen geloven dat de uitweg uit de crisis, economische groei is. En als de consument niet wil kopen? Dan maken we goedkoop geld bij en verleiden consumenten toch om dat te kopen wat ze eigenlijk niet nodig hebben. We verleiden producenten met goedkope leningen, dat te maken wat consumenten niet nodig hebben want dat is goed voor de economie en goed voor de belastinginkomsten van de overheid. De vraag is of het mechanisme van geldverruiming en lage rente nog werkt? De vraag is of consumenten wel behoefte hebben aan meer welvaart? Er zijn weinig economische modellen die ervan uit gaan dat we wel eens genoeg welvaart zouden kunnen hebben. De vraag is dan ook of we niet in een transitie zitten van meer welvaart naar een betere welvaart, van een kwantiteitswelvaart naar een kwaliteitswelvaart?


Volledige persbericht: klik hier